Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavještava građane da će 29. i 30.05.2023.god. izvršiti treći larvicidni tretman komaraca (larvicidno treatiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame).

Kao larvicidno sredstvo koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini i nije toksičan za ptice i pčele, već samo za ciljane štetočine.
“Takođe, biće izvršen i prvi tretman deratizacije javnih površina na teritoriji opštine Herceg Novi, te molimo vlasnike kućnih ljubimaca da u ovom periodu, shodno Odluci o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, povedu računa o bezbjednosti svojih ljubimaca. Deratizacija javnih površina se sprovodi od graničnog prelaza Debeli brijeg do Kamenara, duž magistrale, kao i ul.Sava Ilića, Njegoševa, Save Kovačevića, pojas uz obalu Šetališta Pet Danica i priobalni put duž Rivijere, te obuhvata kanalizacione šahtove i sva kontejnerska mjesta na području opštine, kao i javne zelene površine oko stambenih objekata“, poručuju iz Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost.