ZOHN10032023

Opština Herceg-Novi imenovala je Komisiju za rješavanje problema i statusa trajektne linije Kamenari-Lepetane, sa ciljem definisanja i zastupanja građanki i građana Herceg-Novog u ovom pitanju od opšteg interesa,  a posebno imajući u vidu da novska lokalna uprava nije uključena u trenutne aktivnosti Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u vezi sa rješavanjem novonastale situacije.

Predsjednik Komisije je potpredsjednik Opštine Herceg-Novi, Mirko Mustur, a članovi su: menadžer Opštine, Dušan Vukić, sekretar Skupštine opštine, Dejan Radonić, direktor Agencije za upravljanje gradskom lukom, Božo Ukropina i direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacija Herceg Novi“, Boro Lučić.

Komisija, koju je imenovao predsjednik Opštine Herceg-Novi, Stevan Katić, aktivno će predlagati optimalna rješenja u svim segmentima procesa preuzimanja trajektnog prevoza od strane države Crne Gore, a naročito uzimajući u obzir benefite za građane Boke kotorske.

Nakon do sada održanih sastanaka, a polazeći od istorijske činjenice da je preduzeće na pomenutoj trajektnoj liniji decenijama bilo u vlasništvu Opštine Herceg-Novi, Komisija je donijela sledeće zaključke:

  1. Podržavamo odluku Vlade Crne Gore da prekine nezakonito poslovanje privatne kompanije koja je radila na štetu građana naše opštine i cijele države, a u korist privilegovanih pojedinaca, te da koncesija za trajektni prevoz na liniji Kamenari-Lepetane bude opšte dobro.
  2. Opština Herceg Novi očekuje da koncesija za obavljanje trajektnog prevoza na liniji Kamenari-Lepetane bude dodijeljena budućem javnom preduzeću čija će osnovna djelatnost biti pružanje usluga vodenog saobraćaja na ovoj liniji, a čije sjedište će biti na teritoriji opštine Herceg Novi.
  3. Polazeći od činjenice da prevoz putnika trajektom predstavlja saobraćajno pitanje od najveće važnosti za Herceg Novi, koje je ranije bilo u nadležnosti grada, očekujemo da Opština Herceg Novi bude zastupljena u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi budućeg javnog preduzeća kome će biti dodeljena koncesija, a čime bi bila ispravljena nepravda koja je našem gradu učinjena privatizacijom ovog preduzeća.
  4. Trajektna linija Kamenari-Lepetane je trenutno rješenje za saobraćajno povezivanje ovog dijela države, a građani Herceg Novog očekuju da problem bude trajno riješen izgradnjom mosta ili podvodnog tunela koji će spojiti dvije obale Bokokotorskog zaliva.
  5. Tražimo održavanje hitnog sastanka kojem će prisustvovati predstavnici opština Tivat i Herceg-Novi i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, a čiji će cilj biti pokretanje dijaloga i dogovor o svim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem trajektne linije, osnivanjem preduzeća za pružanje usluga vodenog saobraćaja na liniji Kamenari-Lepetane i upravljanjem tim preduzećem.

Zaključci Komisije adresirani su na Vladu Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Opštinu Tivat.

 Foto: Opština Herceg-Novi, www.istockphoto.com