NSL11052023Prvi dio XIII redovne sjednice lokalnog parlamenta završen je usvajanjem niza odluka među kojima je i Predlog odluke o prodaji parcele na Žvinjama koja je u opštinskom vlasništvu, a za koju je Opština prvi put od 2009. godina dobila saglasnosti države.

Odbornici su objedinili raspravu od treće do devete tačke dnevnog reda i pojedinačno usvojili:
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pješačke pasarele koja povezuje javni put sjeverno od Jadranske magistrale, kat. par. 2587 K.O. Topla i javno stepenište, kat. parc. 890 K.O. Topla
- Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalni put na Žvinjama na lokaciji kp 5950, 5951, 5962/1, 5962/27, sve K.O. Sutorina
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta na Luštici, na lokaciji koja se sastoji od dijela kat. parcele br. 423 K.O. Brguli
- Predlog odluke o utvrđivanju lokacije postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Zabrđe“ sa 10 kV priključnim kablovskim vodom, na lokaciji kp 151/1 K.O. Zabrđe
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta i objekta privrednog razvoja, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela br. 197/43, 197/44, 197/45, 197/46, 197/1, 197/4, sve K.O. Topla, Opština Herceg Novi
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u Zemunskoj ulici – krak 2, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela 1981/6, 1977/3, 1980/1, 1979/1, 2576/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta u Bijeloj, na lokaciji koja se sastoji od dijela kat. parcele br. 1509/1 K.O. Bijela, Opština Herceg Novi
Nakon rasprave, odbornici su usvojili i Predlog odluke o prodaji parcele na Žvinjama - 5962/27 KO Sutorina gdje je planirana izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa. Površina placa je 22 917 kvadrata, a početna cijena na aukciji bi bila 1. 146.000 eura. Aukcija će se voditi u skladu sa odredbama Zakona o državnoj imovini u skladu sa odredbama uredbe prodaje i davanja u zakup stvari u državnoj imovini i odredbama uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije.
XIII redovna sjednica Skupštine opštine Herceg Novi biće nastavljena u ponedeljak, 15. maja, u 9:00 sati.
Dogovoreno je i da vanredna sjednica bude održana 2. juna, a na njoj će se, između ostalog, raspravljati o stanju primarne zdravstvene zaštite, zatim radu komisije za pripremu turističke sezone, informaciji o preuzimanju puta Meljine – Petijevići, kao i o stanju u obrzovnim ustanovama.