skupstina30052023

Odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi nastaviće 13. redovnu sjednicu u petak, 2. juna od 9:00 sati. Riječ je o drugom nastavku zasjednja, a dnevnim redom je predviđeno još 14 tačaka:

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. Agencija za razvoj i izgradnju Herceg-Novog

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg-Novi

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg-Novi DOO

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novog

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg-Novi

- Izvještaj o radu sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu D.O.O. „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi“

- Izvještaj o radu sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu D.O.O. „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi“

- Godišnji izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu D.O.O. „Parking servis Herceg-Novi“

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JUK Herceg Fest Herceg-Novi

- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu Turističke organizacije Herceg-Novi

- Izbor i imenovanja

- Odbornička pitanja i odgovori

JRDS RTHN neće prenositi ovo skupštinsko zasjedanje shodno Pravilniku o predstavljanju političkih stranaka, kandidata i njihovih programa u susret parlamentarnim izborima koji će u Crnoj Gori biti održani 11. juna.