ZOpstine20072016Службеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке бетонирање постојећег макадамског пута Рујево – Обалица у М.З. Зеленика -Кути Општина Херцег Нови.

Процијењена вриједност јавне набавке са урачунатим ПДВ-ом износи 63.000,00 еура.

Поступак јавне набавке можете погледати и преузети са Јавне набавке у 2020. години.