План јавних набавки за 2020. годину, 15.01.2020. (pdf, 91 KB)

Измјена Плана јавних набавки за 2020. годину, 21.02.2020. (pdf, 86 KB)

Измјена Плана јавних набавки за 2020. годину, 23.07.2020. (pdf, 82 KB)

Правилник о начину спровођења једноставних набавки, 07.07.2020. (pdf, 86 KB)


Захтјев за достављање понуда за једноставну набавку-извођења радова на адаптацији тротоара у улици Орјенског батаљона

Захтјев за достављање понуда,  23.12.2020. године


Захтјев за достављање понуда за једноставне набавке - извођење радова на санацији локалног пута Модра плоча - Топла

Захтјев за достављање понуда,  02.12.2020. године

Измјена захтјева за достављање понуда, 07.12.2020. године

Обавјештење о исходу поступка једноставне набавке, 11.12.2020. године

Уговор о извођењу радова на санацији локалног пута Модра плоча - Топла, 17.12.2020. године


Набавка уџбеника - преговарачки поступак без претходно објављеног позива за јавно надметање ,  24.08.2020. године (.rar)


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке уџбеника за I, II, III, IV и V разред Oсновне школе

Позив за поступак јавне набавке, 28.07.2020. године

Појашњење тендерске документације, 29.07.2020. године

Одлука о поништењу поступка јавне набавке, 13.08.2020. године


Хитна набавка за израду Идејног рјешења и  Главног пројекта  за  објекат  Мјешовитог центра и јавне гараже

Уговор о вршењу услуге израде идејног рјешења и главног пројекта за објекат мјешовитог центра и јавне гараже на Тргу Маршала Тита у Херег Новом на кат.парц. бр.1245/2 КО Топла, 03.06.2020. године

Обавјештење о исходу поступка хитне набавке, 01.06.2020. године

Одлука о покретању поступка хитне набавке, 18.05.2020. године


Извођење радова на заштити темељне јаме за  објекат  Мјешовитог центра и јавне гараже на Тргу Маршала Тита у Херцег Новом на  кат.парц. бр.1245/2 КО Топла

Уговор извођења радова на заштити темељне јаме за објекат мјешовитог центра и јавне гараже на Тргу Маршала Тита у Херег Новом на кат.парц. бр.1245/2 КО  Топла, 28.05.2020. године

Обавјештење о исходу поступка хитне набавке, 19.05.2020. године

Одлука о покретању поступка хитне набавке, 11.05.2020. године


 Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за вршење услуге физичке и техничке заштите зграде Општине.

Уговор за вршење услуге физичке и техничке заштите општине Херцег Нови, 25.05.2020. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 11.05.2020. године

Позив за поступак јавне набавке, 14.04.2020. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке извођење радова на изградњи јавне расвјете уз магистрални пут “Мељине-Петијевићи” - (од кружног тока у Мељинама до задњих кућа у насељу Поди-до одвајања за засеок Русмани)

Уговор о уступању извођења радова на изградњи јавне расвете уз магистрални пут "Мељине-Петијевићи", 20.05.2020. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 16.04.2020. године

Позив за поступак јавне набавке, 11.03.2020. године

Измјена тендерске документације, 12.03.2020. године

Појашњење тендерске документације, 12.03.2020. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке бетонирање постојећег макадамског пута Рујево – Обалица у М.З. Зеленика -Кути Општина Херцег-Нови

Уговор, 13.04.2020. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 30.03.2020. године

Позив за поступак јавне набавке, 03.03.2020. године

Измјена тендерске документације - 1, 09.03.2020. године


Хитна набавка - вршење стручног надзора над изградњом мјешовитог центра и јавне гараже на тргу Mаршала Тита у Херцег-Новом

- Одлука о покретању поступка хитне набавке, 18.02.2020. године
-
Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности, 27.02.2020. године

- Уговор о вршењу сручног надзора над изградњом мјешовитог центра и јавне гараже на тргу Mаршала Тита у Херцег-Новом, 27.02.2020. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке санација локалног пута у МЗ Зеленика - од клуба пензионера до моста код касарне у Сасовићима

Уговор о уступању извођења радова на санацији локалног пута, 07.04.2020. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 23.03.2020. године

Позив за поступак јавне набавке, 25.02.2020. године

Измјена тендерске документације - 1, 02.03.2020. године

Измјена тендерске документације - 2, 09.03.2020. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршење услуге поморског превоза путника за подручје Луштице на линији Росе-Херцег Нови-Росе

Позив за поступак јавне набавке, 31.01.2020. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 27.02.2020. године

Уговор, 10.03.2020.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке горива за потребе Општине Херцег Нови

Позив за поступак јавне набавке, 16.01.2020. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 12.02.2020. године

Уговор, 24.02.2020.