grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Органи локалне управе

 

Одлуком о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017),утврђује се организација локалне управе Општине Херцег Нови, образују се органи локалне управе, оснивају посебне и стручне службе, утврђује њихов дјелокруг и начин рада, као и друга питања од значаја за организацију и рад локалне управе.

Локална управа Општине Херцег Нови врше послове утврђене Законом, Статутом Општине Херцег Нови и другим актима.

У вршењу послова из свог дјелокруга органи локалне управе доносе опште акте (правилнике, одлуке) и појединачне акте (рјешења).

Локална управа:

 • Извршава законе, друге прописе и општа акта;
 • Припрема нацрте одлука и других прописа које доноси Скупштина општине и предсједник општине;
 • Врши управни надзор;
 • Врши стручне и друге послове које им повјери Скупштине општине и предсједник општине;
 • Рјешава у првостепеном управном поступку о правима и обавезама физичких, правних и других лица;
 • Води јавне и друге евиденције прописане законом и општим актима;

За вршење послова управе образују се секретаријати, дирекције и управе.
За вршење специфичних послова оснивају се посебне службе.
За вршење стручних послова оснивају се стручне службе.

Секретаријати су:

 1. Секретаријат за културу и образовање;
 2. Секретаријат за локалну самоуправу;
 3. Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу;
 4. Секретаријат за просторно планирање и изградњу;
 5. Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност;
 6. Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе;
 7. Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво;

Дирекција је:

 1. Дирекција за имовину и заступање

Посебне службе су:

 1. Комунална полиција;
 2. Служба за инспекцијске послове;
 3. Служба за заједничке послове;
 4. Служба заштите и спашавања;
 5. Служба за унутрашњу ревизију;
 6. Служба за праћење усаглашености прописа.

Стручне службе су:

 1. Кабинет предсједника општине;
 2. Служба главног администратора;
FaLang translation system by Faboba