- Уговор о јавном освјетљењу саобраћајнице: Потез од Сушћепана до Ратишевине, 12.06.2024. године

- Уговор о извођењу радова на изради потпорног зида и аутобуског стајалишта, 12.06.2024. године

- Уговор о извођењу радова на санацији крова омладинског центра – поновљен поступак, 05.06.2024. године

- Уговор о извођењу радова на постављању каблова и разводних ормара за осветљење тврђаве Форте Маре, 03.06.2024. године

- Уговор о вршењу услуге одржавања OPSYS-а и њему припадајућег система за комуникацију са грађанима, 28.05.2024. године

- Уговор о извођењу радова на адаптацији старог и изради новог зида и бетонске плоче на базену у Бијелој, 17.05.2024. године

- Уговор о извођењу радова, 16.05.2024. године

- Уговор о изради, превозу и монтажи билборда, 15.05.2024. године

- Уговор о извођењу радова на реконструкцији дијела Његошеве улице (од зграде Општине Херцег Нови до бившег хотела Рудник), 25.04.2024. године

- Уговор о извођењу радова на уређењу пролаза (зида) код бившег хотела Рудник, 22.04.2024. године

- Уговор о вршењу услуге аерофото снимања, израде топографских подлога и рачунања соларног потенцијала кровова, 17.04.2024. године

- Уговор о испоруци и изградњи падел терена, 14.04.2024. године

- Уговор о испоруци и постављању вјештачке траве на отвореном терену за мали фудбал, 14.04.2024. године

- Уговор о извођењу радова, 12.04.2024. године

- Уговор о набавци и уградњи мобилијара у Омладинском парку у Игалу, 11.04.2024. године

- Уговор о набавци ватрогасног возила за потребе Службе заштите и спашавања, 27.03.2024. године 

- Уговор о вршењу услуге, 21.03.2024. године

- Уговор о пружању услуга, 18.03.2024. године

- Уговор о извођењу радова на измјештању дијела ваздушне н.н. мреже, 14.03.2024. године

- Уговор о извођењу радова на проширењу пута Мојдеж – Сушћепан I фаза, 05.03.2024. године

- Уговор о набавци рачунарске опреме, 01.03.2024. године

- Уговор о набавци горива, 28.02.2024. године

- Уговор о извођењу радова, 27.02.2024. године

- Уговор о пружању услуга комплет регистрације и технички преглед службених возила Општине Херцег-Нови, 09.02.2024. године

- Уговор о пружању услуга комплет регистрације и технички преглед службених возила Општине Херцег-Нови, 09.02.2024. године

- Уговор о набавци и испоруци канцеларијског материјала, 07.02.2024. године

- Уговор о набавци и испоруци средстава за хигијену, 29.01.2024. године

- Уговор о извођењу радова на санацији локалних саобраћајница у општини Херцег Нови, 26.01.2024. године 

- Уговор о извођењу радова на путу код "мула Војводића" - Ђеновићи, 26.01.2024. године 

- Уговор за пружање услуга вршење услуга ДДД на подручју општине Херцег-Нови за 2024. годину, 26.01.2024. године

- Уговор о извођењу радова на јавном освјетљењу саобраћајнице Њивички пут, 19.01.2024. године