Уговор о вршењу услуге, 02.06.2023.

Уговор о извођењу радова на санацији путева у МЗ у Општини Херцег Нови, 26.05.2023. године

Уговор о извођењу радова на санацији путева у Игалу и Херцег Новом, 26.05.2023. године

Уговор о набавци тонера за потребе Општине Херцег Нови, 24.05.2023. године

Уговор о радовима на санацији бетонске пасареле у Бијелој, 18.05.2023. године

Уговор о изградњи аутобуске станице са пратећим садржајима у Игалу, 16.05.2023. године

- Уговор о извођењу радова на санацији тротоара у Улици V црногорске бригаде Игало и на потезу од западне капије болнице Мељине до скретања ка комплексу Лазуре, 15.05.2023. године

Уговор о извођењу радова на санацији путева у Мојдежу, 27.04.2023. године

-  Уговор о јавној набавци, 26.04.2023. године

- Уговор о извођењу радова на изградњи канализационе инфраструктуре у Кумбору, 12.04.2023. године

- Уговор о извођењу радова на санацији пјешачке стазе - Горњи Новосадски, 07.04.2023. године

- Уговор о уређењу ентеријера за потребе Управе локалних јавних прихода, 05.04.2023. године

- Уговор о изградњи потпорног зида у Бијелој, 05.04.2023. године

Уговор о радовима на тротоару од ХДЛ-а ка Игалу, 30.03.2023.

- Уговор о пружању услуга осигурања имовине и лица Општине Херцег Нови, 29.03.2023.

- Уговор о набавци и испоруци горива, 17.03.2023.

Уговор о извођењу радова, 13.03.2023.

- Уговор о набавци и испоруци канцеларијског материјала, 13.03.2023.

- Уговор за извођење радова на изградњи надземне пасареле у Зеленици, 09.03.2023.

- Уговор о извођењу радова на изградњи обалних зидова у Суторини, 28.02.2023.

- Уговор о набавци канцеларијског намјештаја, 21.02.2023.

Уговор за вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег-Нови,  09.02.2023.

Уговор за вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег-Нови, 09.02.2023.

Уговор за пружање услуга вршење услуга ДДД на подручју општине Херцег-Нови за 2023. годину, 03.02.2023.

- Уговор о набавци средстава за хигијену, 03.02.2023.

- Уговор о набавци семафора за потребе Спортског центра Игало, 13.01.2023.