OkNag27082019Право предлагања кандидата за поменута признања имају предузећа, мјесне заједнице, институције и установе, као и организације, удружења и групе грађана из свих области живота и рада. Предлози морају бити достављени у писаној форми, са детаљним и конкретним образложењем и документациом на основу којих Жири може оцијенити вриједност остварења и резултата који се предлажу за Награду и Повељу.

Сви субјекти који имају право предлагања кандидата за поменута признања позвани су да уредно формиране предлоге доставе Скупштини општине Херцег Нови – Служби  скупштине, са обавезном назнаком „ЗА ЖИРИ“ најкасније до  15.09. 2021. године.  

Скупштина општине Херцег Нови, у знак  признања за изузетне резултате у раду и стваралаштву и највише достигнуће у области привреде, друштвених и других дјелатности додјељује Октобарску награду Херцег Новог и Повељу – звање почасног грађанина, лицима која су нарочито заслужна за развитак и афирмацију Херцег Новог или су њихов живот и рад на други начин везали за овај град.
Октобарска награда додјељује се физичким и правним лицима са пребивалиштем  односно сједиштем на територији Општине Херцег Нови. Награда се може додјелити и појединцима који не живе на подручју Општине Херцег Нови, ако њихова остварења имају посебан значај за ову Општину.
Почасном грађанину додјељује се Повеља  Херцег Новог.
У једној години могу се  додјелити највише три награде и једна Повеља.
Иста награда и Повеља истом лицу може се додјелити само један пут, за исту врсту остварења.

Текст Јавног позива можете прочитати и преузети овдје.