Уз захтјев прилажем слиједећу документацију:

1. Фотокопију посљедњег рјешења о усмјеравању.
2. Потврду о упису ученика у васпитно-образовну установу.