Поштовани посјетиоци,

на овој  страници налазе се Одлуке које су  усвојили одборници  Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, Одлуке су груписане хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене. Све Одлуке су у  pdf формату са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем.

27. редовна сједница од 29.12.2011. године

( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 02/12 од 17.01.2012.)

(Одлука је објављена у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр.01/12 од 12.01.2012.)


6. ванредна сједница од 16.12.2011.године


26. редовна сједница од 30.11.2011. године

( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 37/11 од 09.12.2011)


25. редовна сједница од 30.09.2011. године

(Све одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11 од 21.10.2011)


5. ванредна сједница од 22.7.2011. године

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 24/11 од 05.08.2011)

 


24. редовна сједница од  6.7.2011. године

(Све одлуке су објављене у "Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 022/11 од 21.06.2011 године)

 


23. редовна сједница од 29.4.2011. године

 (Све одлуке су објављене у  "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011)


22. редовна сједница од 24.02.2011. године

(Све одлуке су објављене у  "Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/11-61. од 04.03.2011 године)


4. ванредна сједница од 18.01.2011. године

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 05/11 од 28.01.2011)