Услуга регистрације службених возила

- Захтјев за достављањем понуда, 13.11.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 6.12.2013. године


Радови на изградњи гравитационог колектора у насељу "Стара бања" у Игалу

- Захтјев за достављањем понуда, 7.11.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 2.12.2013. године


Радови на изградњи фекалног колектора Зеленика - Драгомир

- Захтјев за достављањем понуда, 7.11.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 2.12.2013. године


Радови на реконструкцији дијела улице у Игалу

- Захтјев за достављањем понуда, 22.10.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 14.11.2013. године


Радови на изградњи пута Миштица-Требесин, дионица  2, општина Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда, 14.10.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 11.11.2013. године


Опрема за заштиту од грома

- Захтјев за достављањем понуда, 14.10.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 7.11.2013. године


Радови на стабилизацији терена-санација клизишта на Подима
- Позив за отворени поступак јавне набавке, 30.8.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 18.10.2013. године


Радови на изградњи пута
- Захтјев за достављањем понуда, 19.7.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 8.8.2013. године


Радови на изградњи пута Миштица-Требесин, општина Херцег-Нови

- Позив за отворени поступак јавне набавке, 26.6.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 20.8.2013. године


Радови на чишћењу и санацији тла

- Захтјев за достављањем понуда, 14.6.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 1.7.2013. године


Опремање Трга од књиге штандовима за потребе сајма књига

- Захтјев за достављањем понуда, 29.5.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 25.6.2013. године


Радови на изградњи пута

- Захтјев за достављањем понуда, 27.5.2013. године
- Одлука о обустављању поступка, 10.6.2013. године


Набавка канцеларијског материјала

- Позив за отворени поступак јавне набавке, 15.5.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 10.7.2013. године


Набавка горива

- Позив за отворени поступак јавне набавке, 15.5.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 11.7.2013. године


Израда ЛСЛ "Котобиљ" Поди у Општини Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда, 5.4.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 7.5.2013. године


Изградња канализационог колектора од Суторине до Њивица

- Захтјев за достављањем понуда, 1.4.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.5.2013. године


Израда планске документације за Просторни урбанистички план Општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда, 27.3.2013. године
- Одлука о обустављању поступка, 11.7.2013. године


Набавка софтвер пакета - надоградња ИС

- Захтјев за достављањем понуда, 28.2.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 20.3.2013. године


Лаврицидно третирање комараца, дератизација и задимљавање јавних површина на подручју општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда, 28.2.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 26.3.2013. године


Израда Детаљног урбанистичког плана Немила - стамбена зона

- Захтјев за достављањем понуда, 28.2.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 29.3.2013. године


Изградња канализационог колектора на Топлој III

- Захтјев за достављањем понуда, 13.2.2013. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 16.4.2013. године


Изградња канализационог колектора од Суторине до Њивица

- Захтјев за достављањем понуда, 11.2.2013. године
- Одлука о обустављању поступка, 21.3.2013. године


План јавних набавки за 2013. годину (.pdf, 82kB)