v.d. Načelnik: Borislav Obradović
zvanje:

tel/faks: 031 321-919; 031 321-052

e-adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalne policije, 20.07.2023. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalne policije, 26.04.2023. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalne policije, Objavljeno dana 25.01.2022. godine


Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 19

Komunalna policija obavlja poslove kojima se obezbjeđuje:

    Praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti komunalnog nadzora i održavanja komunalnog reda, prekršajnog postupka i u drugim oblastima u kojima vrši komunalni nadzor i održava komunalni red;
 -  Komunalni nadzor i komunalni red održava se u oblastima: snabdijevanja vodom, prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, izgradnje, održavanja i korišćenja deponija, uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima,  stanovanja u stambenim zgradama, držanja kućnih ljubimaca, zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Opštine, kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima Opština vrši sopstvene poslove u skladu sa zakonom;
-   Mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata kao i na otvorenom prostoru i druge radnje u skladu sa zakonom;
-   Izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanje vozila;
-   Pružanje pomoći u izvršenjima odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;
-   pruža pomoć i vrši poslove kojima se obezbjeđuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti ;
-   Učestvuju u zaštitu i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite i spašavanja;
-   Davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti na upotrebu akustičnih i elektroakustičnih uređaja;
-   Saradanja sa Službom za inspekcijske poslove, drugim službama na lokalnom i državnom nivou;
-   Upravni postupak za slobodni pristup informacija iz svog djelokruga;
-   Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, predsjednika opštine i organe lokalne uprave;
-   Pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti, saradnji sa nevladinim organizacijama;
-   Druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama skupštine i Predsjednika opštine.