Poštovani posjetioci,

U cilju potrebe da se na jednom mjestu daju informacije o postupanju organa lokalne uprave i neophodnoj dokumentaciji koju treba priložiti u zavisnosti od podnijetog zahtjeva, lokalna uprava Opštine Herceg Novi izdaje Vodič kroz postupke kod organa lokalne uprave Opštine Herceg Novi.

Tekst Vodiča podložan je promjenama shodno izmjenama procedura propisanih zakonskim i drugim aktima. Formulare zahtjeva koji se od građana i pravnih lica podnose pojedinim organima lokalne uprave možete naći na šalteru Građanskog biroa i na stranici Zahtjevi i obrasci.

Vodič kroz postupke kod organa lokalne uprave Opštine Herceg Novi (.pdf)