nova godina pokloni jelka svece 830x0Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi danas će završiti distribuciju 300 paketa hrane porodicama lošijeg materijalnog stanja.

Prijem28122023NSLU sali hotela “Play” danas je održan tradiconalni prijem za bivše radnike lokalne uprave, u susret Novoj godini.

zgradaohn2022Uprava za statistiku obavještava javnost da se prikupljanje podataka za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova završava 28. decembra.

NAsLsamoup

U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, štićenicima Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Dnevnog boravka za odrasla i stara lica koje radi u okviru NVO “Nova šansa u Novom”, te Dječijeg doma Mladost, predstavnici Sekretarijata za lokalnu samoupravu uručili su danas prigodne poklone.

Herceg Novi2023Iz Popisne komisije opštine Herceg Novi obavještavaju građanke i građane da im se mogu obratiti ukoliko ih popisivači nisu obišli i prikupili podatke.