ZVE 4544Mjesna zajednica Baošić kao zakupodavac daje u zakup četiri lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera, tačnije dvije za prodajni pult i po jednu za konzervator za sladoled i štand.

Vesna S26042022

Opština Herceg-Novi usvojila je pravilnik o jednokratnoj pomoći za liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje. Pomoć po ovom pravilniku, koji je stupio na snagu, mogu da ostvare sugrađani sa prebivalištem u Herceg-Novom, bračni ili vanbračni parovi.

mzbaosiciPredmet zakupa su poslovne prostorije ispod tribina plivališta u Baošiću i lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera na katastarskim parcelama 769/1, 540/2 i 541 KO Baošić, kao i lokacije na katastarskoj parceli 414/2 KO Baošić- mjesna pijaca.

Nas07032022bb

U okviru potprojekta „MN8“ Regionalnog stambenog programa danas je u Herceg-Novom označen početak izgradnje kuća za pet raseljenih porodica koje su svoj dom našle u ovom gradu. Tim povodom, u Opštini je upriličen sastanak sa učesnicima u projektu i porodicama koje će na ovaj način trajno riješiti svoje stambeno pitanje.

Korisnicima Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju danas su uručeni novogodišnji paketići i materijal za rad koji su poklon Opštine Herceg Novi.