Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

Odluke donešene na sjednici održanoj 26.12.2017. godine

Odluka o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017.godinu

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste kapetanu Špiru Daniloviću

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste protojereju Savu Nakićenoviću

Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg  interesa – radio bazne stanice mobilne telefonije HN 28 Topla, Opština Herceg Novi

Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa – radio bazne stanice mobilne telefonije „HN 09 Baošići“, Opština Herceg-Novi

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade

Odluka o pribavljanju imovine

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

Odluka o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan turističke organizacije Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o stavljanju van snage

Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji Opštine Herceg-Novi

Odluka o mjesnim zajednicama

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi “

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste admiralu Marku Vojnoviću

Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto taksi prevoza na teritoriji Opštine Herceg-Novi

Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru Sportskog centra Igalo

Program rada Skupštine opštine Herceg-Novi za 2018.godinu


Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika Opštine Herceg-Novi broj:01-1-2557/17 od 17.10.2017.godine

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg-Novi

Rješenje o izboru članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg-Novi iz reda zaposlenih


- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa,privremeni objekat radio bazna stanica mobilne telefonije HN 28 Topla  

- Programski zadatak sa elementima urbanisticko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje objekta od opšteg interesa Bazne stanice HN09-''Baošići'', Herceg Novog


Odluke donešene na sjednici održanoj 11.10.2017. godine     

Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg-Novi

Odluka o davanju saglanosti na odluku o izmjenama statuta doo „Čistoća“ Herceg-Novi

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

Odluka o izmjenama odluke o regulisanju drumskog saobraćaja

Odluka o izmjenama odluke o zaključenju ugovora o preuzimanju ispunjenja po sudskom poravnanju br. rs. br. 96/12 od 29.11.2012. godine

Odluka o imenovanju članova u skupštini zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i opštinu cetinje “Vodacom” d.o.o.

Odluka o imenovanju člana odbora direktora „Vodacom“ d.o.o.

Odluka o izmjeni odluke o dodjeli nagrada opštine Herceg-Novi

Odluka o prodaji katastraskih parcela br. 61/15 k.o. Podi radi kompletiranja urbanističke parcele

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću „društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg-Novi“

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta D.O.O.„Komunalno stambeno“ Herceg-Novi, broj 02/2017 od 01.09.2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, broj 05-6/1-17 od 20.09.2017. godine

Odluka o izmjenama odluke o obrazovanju savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o davanju saglasnosti na odluku predsjednika opštine o podizanju spomen obilježja davanjem naziva „Park sv.Leopolda“


Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-2310/17 od 27.09.2017. godine o imenovanju vršioca dužnosti glavnog administratora

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Parking servis Herceg-Novi“ d.o.o. Herceg-Novi

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „ Sportski centar Igalo“ Igalo

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi“ o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi“ o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet i finansije Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika i člana odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-1973/17 od 05.09.2017. godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi“

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-1760/17 od 15.08.2017. godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Komunalno stambeno“ Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta ju „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg-Novi o razrešenju direktora

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine broj: 01-1-1972/17 od 04.09.2017. godine o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluke Odbora direktora „Parking servis Herceg-Novi“ doo Herceg-Novi broj: 03-1-324/17 od 09.08.2017. godine i broj: : 03-1-325/17 od 09.08.2017.godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora „Parking servis Herceg-Novi“ d.o.o. Herceg-Novi


Odluke donešene na sjednici održanoj 11.08.2017. godine     

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o učešću opštine Herceg-Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika


Odluke donešene na sjednici održanoj 03.08.2017. godine    

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Herceg-Novi

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana NEMILA- poslovna zona

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

Odluka o prodaji katastarske parcele br.346/2 KO Sutorina radi kompletiranja urbanističke parcele

Odluka o zaradama lokalnih funkcionera opštine Herceg-Novi

Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Herceg-Novi

Odluka o usvajanju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period od 2016-2020.godine na teritoriji opštine herceg novi

Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka

Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Igalo”- Igalo

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a „Blaca-Jošica“ za kat.parcele 351, 352, 353/1 i 353/2 K.O. Jošica

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o učešću opštine Herceg-Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika

Odluka o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad klubova odbornika


Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi u stalnom sastavu

Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i Povelje Opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika odbora za planiranje i uređenje prostora skupštine opštine Herceg-Novi


Odluke donešene na sjednici održanoj 29.06.2017. godine       

- Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzičkog programa

- Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o prosljeđivanju sredstava kredita Opštini Herceg-Novi za realizaciju projekta vodosnabdjevanja i  odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali- Faza V - Komponenta 2

- Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu

- Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada TOHN za 2017. godinu


Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Herceg-Novi, 26.05.2017.


Rješenje o obrazovanju odbora za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg-Novi, 26.05.2017. godine


Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi, 31.03.2017. godine


  14. vanredna sjednica (zakazana za 14.03.2017. godine)


   13. vanredna sjednica (zakazana za 20.02.2017. godine)


   11. vanredna sjednica (zakazana za 03.02.2017. godine)