Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo, hronološki po godinama, sva obavještenja o davanju saglasnosti - rješenja


Saglasnosti na idejna rješenja u 2022. godini (.pdf)

Saglasnosti na idejna rješenja u 2021. godini (.pdf)

Saglasnosti na idejna rješenja u 2020. godini (.pdf)

Saglasnosti na idejna rješenja u 2019. godini (.pdf)

Saglasnosti na idejna rješenja u 2018. godini (.pdf)