План јавних набавки за 2019. годину, 28.12.2018. (pdf, 107,3 KB)

Измјена Плана јавних набавки за 2019. годину, 22.10.2019. (pdf, 1,43 MB)


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за вршење стручног надзора над изградњом мјешовитог центра и јавне гараже на тргу Mаршала Тита у Херцег-Новом

Позив за поступак јавне набавке, 06.11.2019. године

Одлука о избору најповољније понуде 13.01.2020. године

-Рјешење Државне комисије за контролу поступака јавних набавки , 14.02.2020. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за изградњу мјешовитог центра и јавне гараже на тргу Mаршала Tита у Херцег-Новом

Позив за поступак јавне набавке, 06.11.2019. године

Појашњење тендерске документације, 22.11.2019. године

Измјена тендерске документације, 22.11.2019. године

Појашњење тендерске документације - 2, 25.11.2019. године

Измјена тендерске документације - 2, 25.11.2019. године

Појашњење тендерске документације - 3,29.11.2019. године

Измјена тендерске документације - 3, 28.11.2019. године

Појашњење тендерске документације - 4, 29.11.2019. године

Измјена тендерске документације - 4, 29.11.2019. године

Одлука о избору најповољније понуде 13.01.2020. године

Уговор, 17.02.2020.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршења услуге израде идејног рјешења и главног пројекта за изградњу локалне саобраћајнице на Луштици (од постојећег пута Росе-Крашићи до постојећег пута Бабунци-Крашићи)

Позив за поступак јавне набавке, 11.09.2019. године

Појашњење тендерске документације, 20.09.2019. године

Измјена тендерске документације, 20.09.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 28.10.2019. године

Уговор o вршењу услуге, 25.11.2019.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке уџбеника за I, II, III и IV разред Oсновне школе

Позив за поступак јавне набавке, 03.07.2019. године

 -Одлука о избору најповољније понуде, 29.07.2019. године

Уговор о набавци уџбеника за I, II и III разред Основне школе, 08.08.2019


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за бетонирање постојећег макадамског пута у МЗ Зеленика-локација Рујево и Обалица

Позив за поступак јавне набавке, 12.06.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 10.07.2019. године

Уговор о уступању извођења радова на бетонирању постојећег макадамског пута у МЗ Зеленика локација Рујево и Обалица , 31.07.2019.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршења услуге израде идејног рјешења и главног пројекта за изградњу локалне саобраћајнице на Луштици (од постојећег пута Росе-Крашићи до постојећег пута Бабунци-Крашићи)

Позив за поступак јавне набавке, 11.09.2019. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке - Вршење услуге физичке и техничке заштите зграде општине Херцег-Нови са израдом ревизије плана заштите објекта 

Позив за поступак јавне набавке, 04.04.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 06.05.2019. године

- Уговор o вршењу услуге физичке и техничке заштите зграде Општине Херцег-Нови са израдом ревизије плана заштите објекта, 27.05.2019. године


Тендерскa документацијa за отворени поступак јавне набавке вршење услуге поморског превоза за подручје Луштице

Позив за поступак јавне набавке, 20.02.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 21.03.2019. године

Уговор о поморском превозу путника, 01.04.2019.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршења услуге израде Главног пројекта локалног пута на полуострву Луштица

Позив за поступак јавне набавке, 12.02.2019. године

Појашњење тендерске документације, 22.02.2019. године

Измјена тендерске документације, 22.02.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 22.03.2019. године

-Рјешење Државне комисије за контролу поступака јавних набавки, 24.04.2019. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке горива за потребе Општине Херцег Нови

Позив за поступак јавне набавке, 25.01.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 19.02.2019. године

Уговор о набавци и испоруци горива, 04.03.2019.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршења услуге израде главног пројекта изградње водоводне инфраструктуре на полуострву Луштица

Позив за поступак јавне набавке, 25.01.2019. године

Појашњење тендерске документације, 29.01.2019. године

- Измјена тендерске документације, 29.01.2019. године

Појашњење тендерске документације, 31.01.2019. године

Појашњење тендерске документације, 04.02.2019. године

 - Измјена тендерске документације, 08.02.2019. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 07.03.2019. године

Уговор о извођењу радова, 15.04.2019.