План јавних набавки за 2017. годину, 27.12.2016.  (.pdf, 168 KB)

План јавних набавки за 2017. годину, 10.08.2017.  (.pdf, 168 KB)

План јавних набавки за 2017. годину, 13.12.2017.  (.pdf, 97 KB)

Правилник о начину спровођења хитних набавки

Правилник о начину спровођења набавки малe вриједности


Тендерскa документацијa за отворени поступак јавне набавке за уступање извођења радова на санацији тротоара на дијелу улице Сава Илића у Игалу

- Позив за поступак јавне набавке, 26.10.2017. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 13.12.2017. године

- Уговор о уступању извођења радова на санацији тротоара на дијелу улице Сава Илића у Игалу (од хотела "Palmon Bay" до "Омладинског парка"), 29.12.2017. године

- Анекс уговор,05.02.2018. године


Хитна набавка за извођење радова на санацији фекалне канализације ДН 300 мм у Немилој

Одлука о покретању поступка хитне набавке, 12.10.2017. године

Обавјештење о исходу поступка хитне набавке, 18.10.2017. године

Уговор о извођењу радова на санацији фекалне канализације ДН 300 ММ Немила, 23.10.2017. године


Тендерску документацију за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга превоза воде домаћинствима на Луштици

- Позив за поступак јавне набавке,15.05.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 30.05.2017. године

Уговор о превозу воде цистјернама домаћинствима на Луштици, 13.06.2017. године


Тендерску документацију за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова: - адаптација објекта дома културе на Луштици-

- Позив за поступак јавне набавке, 09.05.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 31.05.2017. године

Уговор о извођењу радова на адаптацији објекта Дома културе на Луштици, 23.06.2017. године


Tендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку малог навалног ватрогасног возила са неопходном опремом за потребе службе заштите и спашавања општине Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 04.04.2017. године

- Измјена тендерске документације, 10.04.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 26.04.2017. године

Уговор о набавци малог навалног ватрогасног возила са неопходном опремом за Службу заштите и спашавања 09.05.2017. године


Tендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку робе - пакети за бебе

- Позив за поступак јавне набавке,29.03.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 12.04.2017. године

Уговор о набавци пакета за новорођенчад, 15.05.2017. година


 Тендерска документација за поступак јавне набавке за вршење услуга физичко техничке заштите зграде општине

- Позив за поступак јавне набавке, 27.03.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 03.05.2017. године

Уговор за пружање услуга физичко техничке заштите зграде Општине Херцег Нови  15.05.2017. године


Tендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга превоза на мору на бродској линији Росе-Херцег Нови-Росе

 Позив за поступак јавне набавке, 10.03.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 24.03.2017. године

Уговор о превозу путника на мору на бродској линији Росе - Херцег-Нови 06.04.2017. године


Tендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Општине Херцег-Нови

Позив за поступак јавне набавке, 06.03.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 05.04.2017. године

Уговор о набавци и испоруци рачунара и рачунарске опреме 20.04.2017. године


Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског намјештаја

Позив за поступак јавне набавке, 20.02.2017. године

- Појашњење тендерске документације, 23.02.2017. године

- Измјена тендерске документације, 23.02.2017. године

- Измјена тендерске документације, 27.02.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 10.03.2017. године

Уговор о набавци канцеларијског намјештаја 27.03.2017. године


Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга одржавања софтверског рјешења система OPSYS за потребе Oпштине Херцег-Нови

Позив за поступак јавне набавке, 17.02.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 06.03.2017. године

Уговор о вршењу услуге одржавања софтверског рјешења система OPSYS за потребе Општине Херцег-Нови, 15.03.2017. године


Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку разних роба за потребе инвестиционог одржавања зграде Општине Херцег-Нови

Позив за поступак јавне набавке, 07.02.2017. године

- Појашњење тендерске документације, 08.02.2017. године

- Измјена тендерске документације, 08.02.2017. године

- Појашњење тендерске документације, 09.02.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 22.02.2017. године

Уговор о набавци разних роба за потребе инвестиционог одржавања зграде Општине Херцег-Нови, 25.02.2017. година


Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског материјала

Позив за поступак јавне набавке, 06.02.2017. године    

Рјешење о избору најповољније понуде, 22.02.2017. године

Уговор о набавци и испоруци канцеларијског материјала, 03.03.2017. година


Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку горива

Позив за поступак јавне набавке, 06.02.2017. године

Рјешење о избору најповољније понуде, 22.02.2017. године

Уговор о набавци и испоруци горива 03.03.2017. година


Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку роба - средства за хигијену

Позив за поступак јавне набавке, 13.01.2017. године    

Рјешење о избору најповољније понуде, 08.02.2017. године

Уговор о набавци средстава за хигијену, 20.02.2017. године