Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга стратешких "PR" активности

 - Позив за поступак јавне набавке, 18.10.2016. године        

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 25.11.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова: - изградња потпорног зида на дијеловима кат. парц 5982 и 4212 ко Суторина-

 - Позив за поступак јавне набавке, 05.10.2016. године     

- Рјешење о избору најповољније понуде 06.02.2017. године                         

Tендерскa документацијa за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга израде СПУЖС за просторно-урбанистички план Oпштине Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 29.09.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 30.09.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 04.10.2016. године

- Обавјештење понуђачима о уложеној жалби , 08.11.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде 07.04.2017. године 

- Рјешење Државне комисије за контролу поступака јавних набавки 08.12.2017. године            

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова: Санација пута за Вратло  (мјесна заједница Камено)

- Позив за поступак јавне набавке, 22.09.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 06.10.2016. године

Тендерска  документација за отворени поступак јавне набавке за уступање извођења радова на постављање путоказне сигнализације и саобраћајних портала уз јадранску магистралу у Општини Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 05.08.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 30.08.2016. године

-Рјешење о избору најповољније понуде за радове на адаптацији просторија ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“ за потребе Дјечијег вртића „Наша радост“, 02.08.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку ручних и колских дигиталних радио станица са повезивањем на тетра мрежу Црне Горе

 - Позив за поступак јавне набавке, 28.7.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 09.08.2016. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке на замјени и уградњи лед свјетиљки у Старом граду  и на Сахат кули у Херцег-Новом

- Позив за поступак јавне набавке, 25.7.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 10.08.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 12.08.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 15.08.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 15.08.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 15.08.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 16.08.2016. године

- Измјена тендерске документације, 16.08.2016. године

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 20.10.2016. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за закуп простора за потребе ЈУ "Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју Херцег-Нови"

- Позив за поступак јавне набавке, 12.7.2016. године

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 17.08.2016. године

Тендерска докуменмтација за отворени поступак јавне набавке за уступање извођења радова на санацији локалног пута Игало-Мојдеж, к.п. 647 к.о. Ратишевина (дионица Сушћепан-Ратишевина-Мојдеж)

- Позив за поступак јавне набавке, 8.7.2016. године

- Појашњење тендерске документацијe, 19.07.2016. године

- Обавјештење, 01.08.2016. године

- Обавјештење, 19.09.2016. године

- Обавјештење, 24.10.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде 21.11.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова санирање путне инфраструктуре на подручју МЗ Зеленика

- Позив за поступак јавне набавке, 8.6.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 24.6.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга смјештаја службеника управе полиције

- Позив за поступак јавне набавке, 24.05.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 16.6.2016. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку новог малог навалног возила за потребе Службе заштите и спашавања Општине Херцег Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 24.05.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 17.6.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга смјештаја инспектора управе за инспекцијске послове

- Позив за поступак јавне набавке, 12.05.2016. године

- Измјена тендерске документације, 17.05.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 3.6.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова - санација улице у Ђеновићима на катастарској парцели бр.410, К.О. Ђеновићи

- Позив за поступак јавне набавке, 13.04.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 9.5.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке за вршење услуга физичко техничке заштите зграде општине

- Позив за поступак јавне набавке, 05.04.2016. године

- Измјена тендерске документације, 07.04.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 07.04.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 24.5.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку роба - ватрогасна цријева и опрема за гашење пожара

- Позив за поступак јавне набавке, 25.03.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 8.4.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга превоза на мору на бродској линији Росе-Херцег Нови-Росе

- Позив за поступак јавне набавке, 17.03.2016. године

- Измјена тендерске документације за превоз путника на бродској линији Росе-Херцег Нови-Росе, 18.03.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 1.04.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова - реконструкција потпорног зида на кат.парц. 380/1 к.о. Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 10.03.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 8.4.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског намјештаја

- Позив за поступак јавне набавке, 07.03.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 31.03.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку роба - ватрогасна цријева и опрема за гашење пожара

- Позив за поступак јавне набавке, 07.03.2016. године

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 23.03.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку униформи за потребе комуналне инспекције општине Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке,  17.02.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 23.02.2016. године

- Измјена тендерске документације за униформе, 23.02.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 07.03.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског материјала

- Позив за поступак јавне набавке,  03.02.2016. године

- Измјена тендерске документације за канцеларијски материјал, 12.02.2016. године

- Измјена тендерске документације за канцеларијски материјал, 19.02.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 07.03.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског намјештаја

- Позив за поступак јавне набавке,  03.02.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 05.02.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 08.02.2016. године

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 16.02.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку робе - пакети за бебе

- Позив за поступак јавне набавке,  03.02.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 18.02.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку горива

- Позив за поступак јавне набавке,  26.01.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 11.02.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за ревизију завршног рачуна Општине Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке,  22.01.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 26.01.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде , 6.6.2016. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку службених возила за потребе Општине Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке,  15.01.2016. године

- Измјена тендерске документације за возила, 18.01.2016. године

- Измјена тендерске документације бр: 02-2-443-1/16 за набавку службених возила за потребе општине Херцег-Нови, 20.01.2016. године

- Појашњење тендерске документације, 25.01.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 11.02.2016. године

План јавних набавки за 2016. годину (.pdf, 3.07 MB)

Измјене и допуне Плана Јавних набавки за 2016. годину (.pdf, 162 kB), 25.04.2016. године

Измјене и допуне Плана Јавних набавки за 2016. годину (.pdf, 162 kB), 13.05.2016. године

Измјене и допуне Плана Јавних набавки за 2016. годину (.pdf, 136 kB), 07.07.2016. године

Измјене и допуне Плана Јавних набавки за 2016. годину (.pdf, 100 kB), 20.12.2016. године

- Рјешење о избору најповољније понуде 07.04.2017. године