Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за уступање извођења радова реконструкције система гријања дворане "Парк" у Херцег-Новом

-Позив за поступак јавне набавке,  02.12.2015. године

-Појашњење тендерске документације, 02.12.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 12.01.2016. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку униформи и опреме за потребе комуналне полиције Општине херцег Нови

-Позив за поступак јавне набавке,  04.11.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 18.11.2015. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за  набавку робе - средстава за хигијену за потребе Општине Херцег-Нови

-Позив за поступак јавне набавке,  28.10.2015. године

-Рјешење о избору најповољније понуде, 23.11.2015. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за вршење услуга израде СПУЖС за ДУП Игало-пословна зона и ДУП Суторина- пословна зона

- Позив за поступак јавне набавке, 05.10.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 10.11.2015. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку стабилне дигиталне радио станице и ручних дигиталних радио станица са повезивањем на тетра мрежу Црне Горе

- Позив за поступак јавне набавке, 23.09.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде за набавку стабилне дигиталне радио станице и ручних дигиталних радио станица са повезивањем на ТЕТРА мрежу Црне Горе, 07.10.2015. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку рачунара и рачунарске опреме

- Позив за поступак јавне набавке, 22.09.2015. године

- Појашњење тендерске документације, 29.09.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде,15.10.2015. године

Правилник за поступање Општине Херцег-Нови приликом спровођења поступка јавне набавке непосредним споразумом

 - Правилник, 25.08.2015. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку ручних дигиталних радио станица

- Позив за поступак јавне набавке, 21.08.2015. године

-Рјешење о избору најповољније понуде за набавку ручних дигиталних радио станица за потребе Службе заштите и спашавања општине Херцег-Нови , 03.09.2015. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског материјала за потребе општине Херцег Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 31.07.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе општине Херцег-Нови,28.08.2015. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку услуга-израда Просторно урбанистичког плана општине Херцег Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 26.06.2015. године

- Измјена Тендерске документације

- Појашњење тендерске документације за ПУП, 17.07.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде за израду Просторно урбанистичког плана општине Херцег-Нови,19.08.2015. године

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 10.02.2016. године

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку замијене и уградње лед свјетиљки, одржавање и управљење системом јавне расвјете на подручју општине Херцег-Нови

- Позив за поступак јавне набавке , 23.06.2015. године

- Појашњење тендерске документације за ЛЕД,

- Појашњење тендерске документације за ЛЕД, 17.07.2015. године

- Измјена тендерске документације за ЛЕД, 13.10.2015. године

- Измјена тендерске документације за ЛЕД, 20.10.2015. године

- Обавјештење о уложеној жалби, 03.11.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде, 16.11.2015. године

Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за УП за хотелски комплекс "Орјен" на Врбању и СПУ на животну средину простора у захвату УП

-Позив за поступак јавне набавке , 03.06.2015. године

- Рјешење о избору најповољније понуде за израду СПУ на животну средину простора у захвату УП за хотелски комплекс „Орјен“ на Врбању (партија 2), 17.06.2015. године

- Рјешење о обустављању поступка јавне набавке за израду УП за хотелски комплекс „Орјен“ на Врбању (партија 1)

Вршење услуга физичко-техничке заштите општине Херцег-Нови

-Позив за Отворени поступак јавне набавке , 17.04.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 01.06.2015. године

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда , 01.04.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 15.04.2015. године

Опремање "Трга од књиге" у Старом граду у Херцег-Новом

- Захтјев за достављањем понуда , 26.03.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 08.04.2015. године

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда , 11.03.2015. године

- Одлука о обустављању поступка јавне набавке , 20.03.2015. године

Регистрација службених возила Општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда , 26.02.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 23.03.2015. године

Радови на санацији радови на санацији и уређењу терасе између бившег хотела "Рудник" и саобраћајнице

- Захтјев за достављањем понуда , 24.02.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 23.03.2015. године

Набавка горива за службене потребе општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда , 28.01.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 09.03.2015. године

Ревизија завршног рачуна општине Херцег-Нови за 2014. годину

- Захтјев за достављањем понуда , 27.01.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде,15.04.2015. године

ДДД јавних површина на подручју Општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда , 27.01.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде, 24.02.2015. године

Одлука о избору најповољније понуде,-поновљена 29.04.2015. године

План јавних набавки за 2015. годину (.pdf, 111kB)