Радови на изградњи затвореног кишног канала

- Захтјев за достављањем понуда, 30.9.2014. године
Одлука о избору најповољније понуде, 27.10.2014. године


Реконструкција дијела канализационе мреже у улици Сава Илића

- Захтјев за достављањем понуда, 25.9.2014. године
Одлука о избору најповољније понуде, 10.10.2014. године


Радови на освјетљавању улице Браће Педишић

- Захтјев за достављањем понуда, 17.9.2014. године
Одлука о избору најповољније понуде, 10.10.2014. године


Израда ЛСЛ "Мркови-Бијела стијена" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 5.9.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 18.9.2014. године


Радови на истраживању терена
- Захтјев за достављањем понуда, 14.8.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 5.9.2014. године


Набавка уређаја за фотокопирање
- Захтјев за достављањем понуда, 11.7.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 28.7.2014. године


Одржавање информационог система Општине Херцег-Нови
- Захтјев за достављањем понуда, 11.7.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 28.7.2014. године


Санација потпорних зидова иза вртића "Наша радост" у Игалу

- Захтјев за достављањем понуда, 11.7.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 31.7.2014. године


Санација оштећеног коловоза на локалном путу кроз села Ратишевина и Мојдеж

- Захтјев за достављањем понуда, 23.6.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.7.2014. године


Набавка, израда и монтажа система за подизање притиска за двије пумпе у Кумбору

- Захтјев за достављањем понуда, 23.6.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.7.2014. године


Услуге исхране и смјештаја службеника Управе за инспекцијске послове Црне Горе

- Захтјев за достављањем понуда, 30.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 12.6.2014. године


Услуге обезбјеђења зграде општине

- Захтјев за достављањем понуда, 16.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 27.6.2014. године


Санација путне мреже на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 16.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 9.6.2014. године


Услуге исхране и смјештаја службеника Управе за инспекцијске послове Црне Горе

- Захтјев за достављањем понуда, 14.5.2014. године
- Одлука о обустављању поступка, 28.5.2014. године


Израда стратешке процјене утицаја за четири ЛСЛ

- Захтјев за достављањем понуда, 13.5.2014. године
- Одлуке о избору најповољнијих понуда, 6.6.2014. године
   (Одлука1, Одлука2, Одлука3, Одлука4)


Опремање Трга од књиге штандовима за потребе сајма књига
- Захтјев за достављањем понуда, 13.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 10.6.2014. године


Набавка униформи за потребе Комуналне полиције
- Захтјев за достављањем понуда, 12.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 5.6.2014. године


Надзор над извођењем грађевинских и геотехничких радова на санацији клизишта Црница на Подима

- Захтјев за достављањем понуда, 25.4.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.5.2014. године


Изградња резервоара и пумпне станице у Кумбору

- Захтјев за достављањем понуда, 13.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Капа - Добра лука" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Дуглас-Бргули" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Увала весло" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Мркови-Њивице" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Ревизија завршног рачуна Општине Херцег-Нови за 2013. годину

- Захтјев за достављањем понуда, 6.2.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 10.3.2014. године


Реконструкција дијела пута око школе "Дашо Павичић" на Топлој
- Захтјев за достављањем понуда, 6.2.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 4.3.2014. године


Ларвицидно третирање комараца, дератизација и задимљавање јавних површина на подручју општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда, 4.2.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 3.3.2014. године


Радови на санацији крова зграде локалне управе
- Захтјев за достављањем понуда, 16.1.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 20.2.2014. годинеПлан јавних набавки за 2014. годину-Измјене , 15.05.2014. (.pdf, 191kB)
План јавних набавки за 2014. годину-Измјене
, 11.3.2014.   (.pdf, 164kB)
План јавних набавки за 2014. годину (.pdf, 145kB)