Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

-    potvrdu o upisu u CRPS (samo za preduzetnike),

-    ovlašćenje, punomomoćje investitora kod podnošenja zahtjeva od strane trećeg lica

Administrativna taksa:

-za utvrđivanje vodnih uslova-50 eura