Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

14. redovna sjednica od 26.11.2013. godine

  • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine
  • Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Herceg Novi za 2013. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Hreceg Novi za 2013. godinu
  • Odluka o donošenju Detaljnog urbnističkog plana Kumbor
  • Odluka o izradi Urbanističkog projekta za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare Škole-Sutorina
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora "Parking servis" DOO Herceg Novi
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanlizacija" Herceg Novi
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno stambeno" Herceg Novi
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Igalo" Igalo 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
 • Odluka o organizovanju Javne ustanove kulture "Herceg Fest" Herceg Novi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom linijskom drumskom saobraćaju

 (Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/13 od 06.12.2013.)


12. redovna sjednica od 18.9.2013. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO "Čistoća" Herceg-Novi.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU "Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković"“ Herceg-Novi
 • Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno stambeno" Herceg-Novi.
 • Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi.
 • Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Igalo"- Igalo.
 • Odluka o usvajanju protokola o saradnji između Opštine Herceg Novi i JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"
 • Odluke o osnivanju "Parking servis" DOO Herceg-Novi.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Herceg-Novi u 2013. godini.
 • Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2012. godinu
 • Program uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za period septembar 2013- septembar 2014.
 • Izvještaj o radu Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Herceg-Novi (2009-2012.) za 2012. godinu i prvu polovinu 2013. godine.
 • Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Opštine Herceg-Novi (2013-2014 godina).

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 39/13 od 2.10.2013.)


10. redovna sjednica od 2.7.2013. godine

 • Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Herceg-Novi za 2012. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju površina i uslova za postavljanje stolova i stolica na Trgu Nikole Đurkovića i Trgu Hercega Stjepana
 • Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzike
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove "Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković" Herceg-Novi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
 • Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o regulisanju međusobnih obaveza između Vlade Crne Gore, Ministarstva finansija koje zastupa ministar finansija dr Radoje Žugić, Opštine Herceg-Novi, koju zastupa predsjednik Opštine Herceg-Novi Dejan Mandić i Javno Komunalno Stambenog Preduzeća Herceg-Novi koje zastupa direktor Boris Seferović br. 01-1-876/13 od 26.06.2013. godine
 • Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele, broj: 01-3/28-13
 • Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele, broj: 01-3/29-13
 • Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/13 od 11.07.2013.)


9. redovna sjednica od 17.04.2013. godine

 • Odluka o zaključenju sporazuma sa investitorom uzgradnje javne pješačke komunikacije - panoramskog lifta sa sporazumom
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prihvatanju Ugovora o osnivanju Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje "Vodakom" D.O.O.
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti
 • Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog orpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi
 • Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" - Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Savjeta Javne ustanoven "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković" Herceg-Novi

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 14/13 od 30.04.2013. )


8. redovna sjednica od 12.03.2013. godine

 • ODLUKA o organizovanju Javne ustanove "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković"
 • ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o organizovanju Javne ustanove "Gradski muzej i galerija Herceg Novi"
 • ODLUKA o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Podi
 • ODLUKA o donošenju Lokalne studije lokacije za turističko-rekreativni kompleks "Marat" - Vrbanj
 • ODLUKA o donošenju Urbanističkog projekta stambeno-poslovni kompleks "Zlatnik" u Baošićima
 • ODLUKA o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Đenovići

 (Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/13 od 29.03.2013.)


7. redovna sjednica od 21.02.2013. godine 

 • Predlog ODLUKE o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru "Sportskog centra" Igalo
 • Predlog ODLUKE o usvajanju Plana zaštite od požara Opštine Herceg Novi
 • Predlog ODLUKE podizanju spomen obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi "Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković"

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 8/13 od 06.03.2013.)

6. redovna sjednica od 26.12.2012. godine (nastavak sjednice 10.1.2013.godine )


 • ODLUKA o davanju saglasnosti za izdavanje mjenice kao sredstva obezbjeđenja po overdraft kreditu
  ( "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" , br. 6/13 od 11.02.2013)
 • ODLUKA o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila

         ( "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" , br. 7/13 od 15.02.2013)