Otvoreni postupak javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta sanitarne deponije   »Duboki do« u opštini Herceg-Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na fekalnom kolektoru na Podima-naselje „Pijesak“ KRAK „A“-La=89,56m, PVC DN 200 mm

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na polaganju niskonaponskog napojnog kabla u Sutorini, od TS  objekta Sredanovića „Rio mare“ do montažnih objekata na parceli 4818 KO Sutorina

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti ograde duž Šetališta Pet Danica, na potezu od Škvera prema Jahting klubu

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova-izrada armirano-betonskog propusta ispod Ribarske ulice u Igalu - Opština Herceg Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova – izrada armirano-betonskog propusta ispod Jadranske magistrale - Opština Herceg Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova – izrada otvorenog sabirnog kišnog kanala u selu Podi - Opština Herceg Novi

Otvoreni postupak javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izlivanje spomenika u bronzi "Kralj Tvrtko Kotromanić"

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje i implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom u opštini Herceg Novi po standardu ISO 9001:2008

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za  izvođenje radova na popravci kolovoza na putu od raskrsnice Oblatno prema selu Mardari na području Opštine Herceg Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za  izvođenje radova na popravci kolovoza na putu Radovići-Žanjice na području Opštine Herceg Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za  izvođenje fasaderskih radova na dječjem vrtiću “Naša Radost” u Igalu

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za opremanje Trga od knjige štandovima  za potrebe Međunarodnog sajma knjiga

Projektnog zadatka za sanaciju dijela trase Šetališta “Pet Danica”- dionica od “Galeba” do restorana “Mimoza” u Herceg Novom

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za   uređenje fasade poslovnog objekta-samoposluge “RODA”kod dvorane “Park”  u Herceg Novom

Javna nabavka za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i postavljanje privremenog objekta-TRAFO STANICE „DTSM“10/0,4kV, 1x250kVA u Nemiloj u Opštini Herceg Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Urbanističkog projekta za apartmansko-poslovni kompleks „BELKO“u Baošićima

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za reviziju Predloga završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2010.godinu

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Lokalne studije lokacije “DONJI KLINCI” na Luštici u Opštini Herceg Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnije ponude za realizaciju usluga deratizacije, larvicidnog tretiranja i zadimljavanja odraslih formi komaraca na području Opštine Herceg  Novi

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova-izrada, isporuka i montaža montažne kućice TIP 52 u Sutorini po sistemu “ključ u ruke”

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Urbanističkog projekta za stambeno-poslovni kompleks „Zlatnik“u Baošićima

Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova – betoniranje puta za selo Babunci na Luštici

Plan javne nabavke za 2011. godinu (.pdf, 147kB)

Izvještaj o javnim nabavkama za 2010. godinu (.pdf, 127kB)