grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javna rasprava: Nacrt Studije zaštite Savinske dubrave

  • četvrtak, 23 januar 2014 15:20

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava građane i pravna lica da je od strane Agencije za zaštitu životne sredine dostavljen Nacrt Studije zaštite - Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog prirodnog dobra: Predio izuzetnih odlika "Savinska dubrava".

Pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu  dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, zgrada opštine Herceg-Novi, kancelarija br.90, III sprat, radnim  danima od 8 do 11 časova u periodu od 24.1.2014. godine do 17.2.2014. godine.

Javna rasprava o Predlogu za stavljanje pod zaštitu Savinske dubrave kao zaštićenog prirodnog dobra: Predio izuzetnih odlika “Savinska Dubrava“, održaće se u velikoj sali Skupštine Opštine Herceg-Novi dana  7.2.2014. godine sa početkom u  12  časova.

Nacrt Studije zaštite Savinske dubrave (.pdf, 3,3MB)