Herceg Novi MS2020Ponovo je omogućeno podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata na teritoriji Herceg Novog, obavještavaju građane iz opštinskog Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju.

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju o stavljanju na uvid Izvještaja o rezultatima Javne rasprave na Nacrt Programa uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2020. godinu.

Izvještaj (.pdf, 530KB)

HN2020Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju obavještavaju da je termin održavanja Centralne javne rasprave o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2020. godinu pomjeren za 6. april, sa početkom u 12 časova u maloj sali Opštine Herceg Novi.

VladoVelas2019Vladislav Velaš imenovan je za novog sekretara za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela - Rt Sv. Neđelja)", mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje Prethodno učešće javnosti, u periodu od 03.07. do 02.08.2019.godine.