План јавних набавки за 2018. годину, 26.12.2017. (pdf, 73,3 KB)

 План јавних набавки за 2018. годину, 07.06.2018. (pdf, 72,2 KB)

 План јавних набавки за 2018. годину, 18.06.2018. (pdf, 72,2 KB)

 План јавних набавки за 2018. годину, 20.11.2018. (pdf, 72,2 KB)

 План јавних набавки за 2018. годину, 27.11.2018. (pdf, 72,2 KB)

 Правилник о начину спровођења хитних набавки, 16.07.2018.

 Правилник о начину спровођења набавки малих вриједности, 16.07.2018.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку и уградњу подземних контејнера

Позив за поступак јавне набавке, 21.12.2018. године

Појашњење тендерске документације, 31.12.2018. године

Појашњење тендерске документације, 31.12.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 29.01.2019. године

- Уговор о набавци и уградњи подземних контејнера, 04.10.2019


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке опреме за телевизијско емитовање и производњу програма – HD

Позив за поступак јавне набавке, 05.12.2018. године

Појашњење тендерске документације, 21.12.2018. године

- Измјена тендерске документације, 24.12.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 28.01.2019. године

Уговор ТВ опрема, 18.03.2019.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за реконструкцију дијела постојећег некатегорисаног пута у Кумбору - I дионица -

Позив за поступак јавне набавке, 15.08.2018. године

- Измјена тендерске документације, 17.09.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 05.10.2018. године

Уговор о уступању извођења радова на реконструкцији дијела постојећег некатегорисаног пута у Кумбору на кат.парцели 722/1 к.о. Кумбор-  I дионица, 15.10.2018.


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршења услуге израде главног пројекта локалног пута на полуострву Луштица - поновљени поступак

Позив за поступак јавне набавке, 06.08.2018. године

- Измјена тендерске документације, 21.08.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 13.09.2018. године

- Oдлука Државне комисије за контролу поступака јавних набавки, 30.11.2018. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке уџбеника за I, II и III разред Oсновне школе

Позив за поступак јавне набавке, 04.07.2018. године

- Измјена тендерске документације, 06.07.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 07.08.2018. године

Уговор о набавци уџбеника за I, II и III разред Основне школе, 20.08.2018. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршења услуге израде главног пројекта пута на полуострву Луштица

Позив за поступак јавне набавке, 26.06.2018. године

Одлука о обустављању поступка јавне набавке, 19.07.2018. године


Тендерскa документација за отворени поступак јавне набавке за израду иновативних дигиталних садржаја и набавку опреме за тврђаву Канли Кула

Позив за поступак јавне набавке, 18.06.2018. године

- Измјена тендерске документације, 06.07.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 07.08.2018. године

Уговор о вршењу услуга израде иновативних дигиталних садржаја и набавку опреме за тврђаву Канли Кула, 10.09.2018. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке заштитне опреме (ватрогасне униформе и чизме) за потребе Службе заштите и спашавања Општине Херцег-Нови

Позив за поступак јавне набавке, 13.04.2018. године

- Измјена тендерске документације, 17.04.2018. године

-Одлука о избору најповољније понуде, 23.05.2018. године

- Уговор о набавци и заштити опреме, 04.06.2018. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за вршење услуга физичко техничке заштите зграде Општине Херцег-Нови

Позив за поступак јавне набавке, 04.04.2018. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 25.05.2018

- Уговор за пружање услуга физичко техничке заштите зграде Општине Херцег-Нови, 05.06.2018. године


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за изградњу привременог објекта отвореног типа у функцији спортско-рекреативних активности


Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке вршење услуге превоза путника на мору на бродској линији Росе-Херцег Нови-Росе

- Позив за поступак јавне набавке, 08.02.2018. године

Одлука о избору најповољније понуде, 26.03.2018. године

Уговор о превозу путника на мору на бродској линији Росе - Херцег-Нови, 10.04.2018. године


Тендерска документација за поступак јавне набавке конкурсом за израду идејног урбанистичко – архитектонског рјешења за локацију “Зона УП-Y“ у Kумбору - Oпштина Xерцег Нови

- Позив за поступак јавне набавке, 12.01.2018. године

- Обавјештење о уложеној жалби, 12.02.2018. године

 - Измјена тендерске документације, 23.03.2018. године

Одлука о избору најповољније понуде, 20.04.2018. године

Уговор о уступању ауторских права на израђено идејно урбанистичко-архитектонско рјешење за локацију “Зона УП-Y“ у Kумбору, 30.04.2018. године


Тендерска документација за отворени поступак набавке горива за потребе Општине Херцег Нови.

- Позив за поступак јавне набавке, 12.01.2018. године

Одлука о избору најповољније понуде, 15.02.2018. године

Уговор о набавци и испоруци горива, 23.03.2018. године