Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo, hronološki po godinama, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, sve rješenja koja se odnose na procjenu uticaja projekata na životnu sredinu.