Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо, хронолошки по годинама, сходно Закону о процјени утицаја на животну средину, сва обавјештења о пријему захтјева као и захтјеве за одлучивањем о потреби процјене утицаја пројеката на животну средину